[1]
A. Gerecka-Żołyńska, „Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego”, 10.14746/rpeis, t. 80, nr 1, s. 255–267, mar. 2018.