[1]
M. Krzymkowski, „POJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM”, 10.14746/rpeis, t. 74, nr 4, s. 25-35, lis. 2018.