[1]
Łukasz Cora, „Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne)”, 10.14746/rpeis, t. 80, nr 4, s. 197-208, grudz. 2018.