[1]
H. Suchocka, „W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy «Demokracja poprzez Prawo»)”, 10.14746/rpeis, t. 76, nr 2, s. 161–174, sty. 2014.