[1]
N. Buchowska, „Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka”, 10.14746/rpeis, t. 76, nr 3, s. 79–91, sty. 2014.