[1]
J. Wojnowska-Radzińska, „Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 1, s. 57–71, mar. 2019.