[1]
A. Gerecka-Żołyńska, „Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 2, s. 83–96, cze. 2019.