[1]
M. Lemkowski, „Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 2, s. 97–100, cze. 2019.