[1]
M. Główczewski, „Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 2, s. 141–158, cze. 2019.