[1]
K. Czeszejko-Sochacka, „«Inność drażni jednakowość» – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 2, s. 191–205, cze. 2019.