[1]
K. Siwek, „Ponownie o artykule 25 § 2a Kodeksu karnego. Kilka uwag do artykułu Jana Kluzy «Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 r.»”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 2, s. 207–215, cze. 2019.