[1]
M. Kondej, „Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności konstytucji”, 10.14746/rpeis, t. 81, nr 3, s. 39-52, wrz. 2019.