[1]
L. Staniszewska, „Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 1, s. 129-141, mar. 2021.