[1]
M. Radajewski, „Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu”, 10.14746/rpeis, t. 82, nr 1, s. 71–84, mar. 2020.