[1]
S. Czechowicz, „Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 1, s. 37-46, mar. 2021.