[1]
M. Fähnrich, „Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 1, s. 201–214, mar. 2021.