[1]
R. Górska, „Ocena wpływu programu «Rodzina 500+» na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE”, 10.14746/rpeis, t. 82, nr 3, s. 249–266, wrz. 2020.