[1]
R. Badowiec, „Postępowanie dowodowe na rozprawie głównej bez udziału oskarżonego w świetle art. 378a Kodeksu postępowania karnego a standardy rzetelnego procesu”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 4, s. 93–105, grudz. 2021.