[1]
T. Justyński, „«Dziedziczenie» rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 3, s. 77–91, wrz. 2021.