[1]
P. Szymborski, „Szanse i zagrożenia u progu emerytury: sytuacja starszego pokolenia w kontekście więzi rodzinnych i solidarności międzypokoleniowej”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 4, s. 271-288, grudz. 2021.