[1]
M. Ulbrych, „Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji”, 10.14746/rpeis, t. 82, nr 2, s. 229–246, cze. 2020.