[1]
J. Zawora i I. Kowalska, „Bilans wdrożenia ZIT w Polsce − nowego instrumentu finansowania polityki spójności UE”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 3, s. 235–252, wrz. 2021.