[1]
M. Szwast, „Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa)”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 4, s. 49-64, grudz. 2021.