[1]
R. Szczepaniak, „Kilka refleksji na temat stanu cywilistycznej aparatury pojęciowej używanej w dyskursie o podmiotowości prawnej”, 10.14746/rpeis, t. 82, nr 3, s. 111–125, wrz. 2020.