[1]
B. Bugajski i A. Nowak-Gruca, „Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o”., 10.14746/rpeis, t. 82, nr 3, s. 127–142, wrz. 2020.