[1]
W. Dajczak, „Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja? ”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 2, s. 123-139, cze. 2021.