[1]
M. Gorynia i B. Sitek, „Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 2, s. 39-57, cze. 2021.