[1]
M. Rocki, „Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 4, s. 205–223, grudz. 2021.