[1]
Łukasz Jurek, „Wiek a absencja chorobowa pracowników”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 4, s. 225-238, grudz. 2021.