[1]
W. Przybylska-Kapuścińska, „Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 1, s. 341-345, mar. 2021.