[1]
K. N. P. PAN, „Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 1, s. 353-354, mar. 2021.