[1]
J. Wasilewski, „Czasopisma nauk społecznych: refleksje w kontekście jubileuszu «Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego»”, 10.14746/rpeis, t. 83, nr 2, s. 255-265, cze. 2021.