[1]
J. J. Parysek, „Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin”, 10.14746/rpeis, t. 77, nr 3, s. 27-46, sty. 2015.