[1]
Łukasz Markowski, „Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej”, 10.14746/rpeis, t. 84, nr 3, s. 117–132, wrz. 2022.