[1]
E. Kolasińska, „Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych”, 10.14746/rpeis, t. 84, nr 4, s. 227–240, grudz. 2022.