[1]
J. Rotko, „Ustawa Prawo wodne z 2017 roku w świetle zasad techniki prawodawczej”, 10.14746/rpeis, t. 84, nr 4, s. 73–86, grudz. 2022.