[1]
G. Trzciński, L. Staniszewska, i J. J. Trzciński, „Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne”, 10.14746/rpeis, t. 85, nr 2, s. 127–141, cze. 2023.