[1]
M. Moska, „Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakłady wytwarzające środki wybuchowe albo posługujące się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.)”, 10.14746/rpeis, t. 85, nr 2, s. 173–186, cze. 2023.