[1]
J. Kaspryszyn, „Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne”, 10.14746/rpeis, t. 85, nr 1, s. 123–138, mar. 2023.