[1]
T. Kowalski, „System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego, red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski i Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022”, 10.14746/rpeis, t. 85, nr 1, s. 261–263, mar. 2023.