[1]
E. Kowalik, „Wpływ śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego na szybkość i sprawność toczącego się postępowania o wpis w księdze wieczystej”, 10.14746/rpeis, t. 86, nr 1, s. 23–40, mar. 2024.