[1]
J. Haberko, „Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców”, 10.14746/rpeis, t. 77, nr 4, s. 41–55, grudz. 2015.