[1]
G. Gołębiowski i P. Szczepankowski, „Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, 10.14746/rpeis, t. 77, nr 4, s. 197-215, grudz. 2015.