[1]
M. Flotyński, „Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 1, s. 197-215, mar. 2016.