[1]
E. Kosiński i M. Trupkiewicz, „Gmina jako podmiot systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 3, s. 93–107, wrz. 2016.