[1]
Z. Woźniak, „Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną i zmianą”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 3, s. 205–230, wrz. 2016.