[1]
R. Szczepaniak, „Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 4, s. 107–121, grudz. 2016.