[1]
A. Miszczak, „Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 4, s. 123–136, grudz. 2016.