[1]
T. Kowalski, „Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 4, s. 159–179, grudz. 2016.