[1]
M. Szyszko, „Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku”, 10.14746/rpeis, t. 78, nr 4, s. 181–196, grudz. 2016.